Otomat Çelikleri

   OTOMAT ÇELİKLERİ
  
 1. OTOMAT ÇELİĞİ NEDİR
 Otomat çelikleri, genellikle hızlı talaş alma işleminde talaşların kırık çıkmasıyla, talaşlı imalat maliyetleri düşük çeliklerdir. Taşıdıkları kolay işlenebilirlik özelliklerinden dolayı, bu çelikler çok milli veya revolver torna tezgahlannda yapılan boyuna ve alın tornalama, diş açma, matkapla del¬me, raybalama gibi talaş kaldırma işlemlerine en uygun çelikler olarak tanımlanırlar.
  
 2. OTOMAT ÇELİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
 Otomat çelikleri uygulanan ısıl işlemlere göre, a - Isıl işlem uygulanmayanlar (yumuşak otomat çelikleri) b - Isıl işlem uygulananlar b - I) Islah işlemi uygulananlar
 b-)Sementasyon işlemi uygulananlar olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar.
  
 3. OTOMAT ÇELİKLERİNE UYGULANAN İŞLEMLER
 - Talaş kaldırma gereği duyulmayan yüzeylerin hassas ölçü toleranslarında olması gerektiğinden, otomat çelikleri daha ziyade soğuk çekilmiş olarak kullanılır.
 - Bu arada, yaklaşık % 0.120 kükürt ve düşük karbon ihtiva eden ve yan otomat çeliği olarak adlandırılan çelikler, iyi bir işlenebilirlik özelliğinin yanısıra, sıcak ve soğuk dövme ve zımbalama parçalarının imalatında kullanılmaktadır, (örnek; somunlar)
 Yüksek kükürt ihtiva eden 9SMn28 kalitesi, sıcak dövme uygulamasında başarıyla kullanılmaktadır.
 Son yıllarda muhtelif borular, yarı kaynar otomat çeliklerinin preslenmesi ve bilahare ekstruz- yonu ile üretilmeye başlanmıştır. Bu tür bir uygulama talaşlı imalat masrafının azalmasını ve büyük oranda malzeme tasarrufunu da beraberinde getirmektedir

Otomat Çeliklerinin Kullanım Alanları
Otomat çelikleri, süratli ve seri üretim yapabilen torna ve otomat tezgahlarında,

  1. Tezgahın işleme hızına uygun yüksek kesici kalem ömrü,
  2. İş parçaların kolay işlenmesini ve tezgahtaki rahat hareketini mümkün kılan iyi bir talaş kırılganlığı,
  3. Çok düşük kesme kuvvetleri gereği,
  4. İşlenen parçada iyi bir yüzey kalitesi
  5. Dar ölçü töleransları

Kısacası  “iyi işlenebilirlik”  sağladıklarından 

  • Otomotiv sanayi için değiş tür bağlantı elemanları
  • Makine ve teçhizat üreten endüstri kolarında ve inşaat sektöründe,
  • Konstrüksiyon elemanları üretiminde,
  • Hassas mekanik parçalar üreten endüstri kollarında (optik cihaz ve ölçü cihazları parçaları) kullanılmaktadır.

Otomat Çelikleri, kimyasal analiz raporu, ağırlık hesaplama programı, otomat çelik fiyatları, nedir, Soğuk Çekilmiş Sementasyon Çelikleri, Soğuk Çekilmiş Islah Çelikleri, Paslanmaz Çubuklar, Paslanmaz Yaylık Teller, Paslanmaz Cıvatalık çelikler, otomat çelikleri, islah çelikleri, imalat çelikleri, rulman çelikleri, paslanmaz çelikler , sementasyon çelikleri, transmisyon milleri, Otomat Çelikleri, kimyasal analiz raporu, ağırlık hesaplama programı, otomat çelik fiyatları, nedir, Soğuk Çekilmiş Sementasyon Çelikleri , Soğuk Çekilmiş Islah Çelikleri, Paslanmaz Çubuklar, Paslanmaz Yaylık Teller, Paslanmaz Cıvatalık çelikler, Otomat Çelikleri, kimyasal analiz raporu, ağırlık hesaplama programı, otomat çelik fiyatları, nedir, Soğuk Çekilmiş Sementasyon Çelikleri , Soğuk Çekilmiş Islah Çelikleri, Paslanmaz Çubuklar, Paslanmaz Yaylık Teller, Paslanmaz Cıvatalık çelikler